مداحی کربلایی رضا غفاری در تدفین شهدای گمنام فاطمی | 2

مداحی کربلایی رضا غفاری در تدفین شهدای گمنام فاطمی در بوستان شمس بلوار کشاورز ساری (پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی ساری)