مداحی کربلایی رضا غفاری در تدفین شهدای گمنام فاطمی | 2

مداحی کربلایی رضا غفاری در تدفین شهدای گمنام فاطمی در بوستان شمس بلوار کشاورز ساری (پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی ساری)

مذهبیبلوار کشاورز ساریبوستان شمس ساریرضا غفاریپایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی ساریبوستان شمس بلوار کشاورز ساری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x