نحوه کاراسپرینکلر اطفاء حریق

نمایش نحوه کار سیستم های آبی اتوماتیک توسط ریچارد هاموند (در مستند پل ضد زلزله)، در این فیلم نحوه عملکرد اسپرینکلر ۶۸درجه سانتی گراد به تصویر کشیده شده است. انواع اسپرینکلر های اطفاء حریق: اسپرینکلر های مخفی(کانسیلد) اسپرینکلر های دیواری اسپرینکلر های پایین زن (۶۸درجه،۷۵درجه،۷۹درجه) فنی مهندسی کاراپلاس مجری و مشاور سیستم های امنیتی www.karaplusco.com ۰۵۱-۳۸۴۸۱۴۲۰ ۰۵۱-۳۸۴۸۱۲۹۱