بررسی منظرسازی مناطق خشک و نیمه خشک (xeriscaping)

این ویدیو آموزشی در ارتباط با منظرسازی مناطق خشک و نیمه خشک یا xeriscaping می باشد.