منظرسازی کم نیاز به آب(xeriscape) در طراحی

این ویدیو در ارتباط با طراحی منظر با رویکرد منظر سازی مناطق خشک و نیمه خشک با زیکرد منظرسازی کم نیاز به‌ آب یا xeriscaping می باشد.