استاد راعفی پور _ زهرایی شدن یعنی امام زمانی شدن

406
21 اسفند 1394

بسم الله الرحمن ارحیم قال محمد ( ص ) : من مات و لم یعرف امام زمانه ی مات میتته جاهلیه _ " هر کس بمیرد بی آن که امام زمان خودش را بشناسد به مرگ جاهلیت مرده است !!!!

آموزشیاستاد راعفی پورمهدی موعودحضرت زهرا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x