مستند شهرستان ابهر درسال1393

درسال۱۳۴۸بخش ابهر به شهرستان تغییر وضعیت داد.

در سال۱۳۴۹ ابهر از استان گیلان جدا به استان زنجان واگذار شد.

ابهر از ۳ بخش ها:مركزي , سلطانيه , خرمدره.

ابهر ۹ دهستان ها:ابهر رود , حومه , درسجين , دولت آباد , صائين قلعه , سلطانيه , خرمدره , سنبل آباد , گوزلدره .

ابهر ۵ شهرها:ابهر , سلطانيه , صائين قلعه , خرم دره , هيدج , تشكيل شده است .

سال۱۳۷۶بخش خرمدره از ابهر جدا به شهرستان تبدیل شد.

مرداد۱۳۹۲بخش سلطانیه از ابهر جدا به شهرستان تبدیل شد.