♫✿شعر استاد محمد رضا شجریان ♫✿

دوستدارت مردم و مردم تمام♫✿ عشقبازانند و بر آن ها سلام ♫✿ ای صدای صاف درد و رنج ما ♫✿ ای به ویران وطن چون گنج ما ♫✿ کیستی؟کیستی ؟آواز ناز عاشقان ♫✿ سال ها با مردم خود مهربان♫✿