این پنگوئن هر سال 5000 مایل سفر میکند

این پنگوئن هر سال 5000 مایل سفر میکند تا پیرمردی که سال 2011، در ساحل ریودوژانیرو نجاتش داده بود را ببیند.https://telegram.me/mantaghe1/2445