شعر جدید استاد عاملی برای استاد شجریان

290
18 اسفند 1394

ابیات جدید استاد امیر عاملی برای استاد شجریان در خصوص دیدگاه گذشته

فیلمشجریانعاملیامیر عاملیاستاد شجریان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x