اجرای زنده شجریان در میان شاگردان

کلیپی از اجرای زنده محمدرضا شجریان در جمع شاگردانش.