هيئت سينه زن آذربايجاني با حضور آيت الله روحاني

عزاداری آذربایجانیها در محضر آیت الل روحانی

فیلمآذر بایجانآیت الله روحانیهیئت یاحسین فاتححسینیه امام صادق قم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x