بیانات آیت الله ابطحی در مورد مقام علمی آیت الله روحانی

آیت الله ابطحی بعد از عزاداری اصفهانی ها در حسینیه امام صادق(ع)قم در حضور آیت الله روحانی در مورد مقام علمی ایشان فرمودند:...