آرمان داشته باشیم ! ابلحانه زندگی نکنیم...دکتر عباسی

بسم الله الرحمن ارحیم... قال محمد ( ص ) :" من مات و لم یعرف امام زمانه ی مات میتته جاهلیه _ " هر کس بمیرد بی آن که امام زمان خودش را بشناسد به مرگ جاهلیت مرده است !!!!