کليپ رزمندگان ارتش سوریه در حال موشک باران جبهه النصره در منطقه کوهستانی اکراد لاذقیه

کليپ رزمندگان ارتش سوریه در حال موشک باران جبهه النصره در منطقه کوهستانی اکراد لاذقیه
www.hashtbandi.ir