ردپایی که پاک می‌شود

همه چیز از 31 شهریور سال 1359 آغاز شد تا صفحات دیگری به تاریخ جنگ‌های ایران اضافه شود. برگه‌هایی از تاریخ که هرچند سال‌های زیادی از آن نمی‌گذرد، اما ردپای آن به مرور زمان پاک می‌شود. ویدئویی که دراین‌باره ساخته شده‌است را ببینید.