لنج‌، صنایع‌دستی غول‌پیکر

شاید بزرگتر از لنج‌سازی در صنایع‌دستی نباشد و به همین علت می‌توان لنج‌ را غول‌پیکرترین صنعت‌دستی لقب داد. این‌روزها با ثبت لنج ایرانی در فهرست میراث معنوی جهانی و اهمیت مبادلات کالاهای دریایی و صید ماهی، لنج‌سازی جان دوباره‌ای گرفته‌است. صنعتی که روزی مردمان بسیاری را در جنوب کشور تامین می‌کند.