گفتگو با مانی حقیقی کارگردان اژدها وارد می شود

فیلم «اژدها وارد می شود» ساخته مانی حقیقی روایتی سورئال از تاریخ ایران است. داستان سال ۱۳۴۳ و با ترور نخست وزیر شروع می شود. مرگ یک تبعیدی در جزیره قشم پای یک مامور ساواک را به این جزیره باز می کند، اما در مسیر داستان روشن می شود در عمق گورستان متروکه جزیره، اژدهایی لانه کرده است.