دستگاه سیل با تزریق گاز ازت 09156135955

ساخت انواع دستگاه سیل کن از خدمات ما در صنایع بسته بندی توس پک می باشد. لازم به ذکر می باشد دستگاهسیل کن مجهز به تزریق گاز ازت می تواند ماندگاری مواد غذایی را به میزان بسیار چشمگیری افزایش دهد چراکه دستگاه سیل وکیوم در هنگام بسته بندی هوای داخل بسته بنید را تخلیه می نماید و با استفاده از قابلیت تزریق گاز به داخل بسته بندی می تواند گاز ازتو یا هر گاز نگهدارنده دیگری را تزریق نماید
جهت اپآشنایی هرچه بیشتر با این دستگاه های بسته بندی به وب سایت ما مراجعه فرمایید http://www.toospack.com
09156135955