کاندیدای داعش در تهران وکشور حتما ببینید

471
06 اسفند 1394

حتما ببینید نمایندگان وهابی ها در ایران را واقعا چرا آنها از اینها حمایت میکنند؟؟؟

خبریاصلاحات هاشمی داعش های ایران شبکهحامیان داعشیشبکه کلمه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x