اعطای لقب (عالم فرزانه) از جانب مقام معظم رهبری به حضرت آیت الله صفایی بوشهری

اعطای لقب (عالم فرزانه) از جانب مقام معظم رهبری به حضرت آیت الله صفایی بوشهری

علمیاعطای لقب عالم فرزانه از جانب مقامسايت بوشهرکدهطلاب بوشهرياخبار حوزه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x