نطق ضد امریکایی و ضد سازشکارانه آیت الله خامنه ای در دوران نمایندگی مجلس ایشان

نطق ضد امریکایی و ضد سازشکارانه آیت الله خامنه ای در دوران نمایندگی مجلس ایشان
www.jhv.hashtbandi.ir


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x