مصاحبه با معمار منظر مارتا شوارتز(marta shwartz)

این مصاحبه در سال 2014 در حاشیه فستیوال سگویا در دانشگاه IE آمریکا در ارتباط با معماری منظر و اینده آن صورت گرفته است.