بازی حدس بزن مفاهیم انگلیسی هشتم

436
03 اسفند 1394

ابلیت های بازی: این بازی نصب درمحیط های اندرویدمثل:گوشی وتبلت وحتی کامپیوتررا دارد. ثبت امتیاز ورتبه کاربردرسرور اختصاصی بازی. بازی قابلیت اشتراک گذاری را دارد. ویژگی های بازی:با اجرای این بازی کاربرکلمات کتاب انگلیسی هشتم رایاد می گیرد.دراین بازی ترتیب سوالات وجواب سوال درهرباربازی کردن عوض می شود تا کاربر دردفعات بعدی الف،ب،ج،د را فقط حفظ نکند،


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x