کارآفرینی که فقر را شرمنده کرد - حاج موسی محمدی

کارآفرینی که فقر را شرمنده کرد - حاج موسی محمدی کاندیدای مستقل و مردمی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سایت : www.hajmusa.ir کانال تلگرام : http://telegram.me/hajmosa