یک نفر آمد بگوید درد را - حاج موسی محمدی

یک نفر آمد بگوید درد را ، کو کسی یاری دهد این مرد را - حاج موسی محمدی کاندیدای مستقل و مردمی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سایت : www.hajmusa.ir کانال تلگرام : http://telegram.me/hajmosa