از فقر مطلق و قالیبافی تا رسیدن به اوج موفقیت و ثروت

از فقر مطلق و قالیبافی تا رسیدن به اوج موفقیت و ثروت با تفکر مثبت - حاج موسی محمدی
کاندیدای مستقل و مردمی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
سایت : www.hajmusa.ir
کانال تلگرام : http://telegram.me/hajmosa