صدای کردار از گفتار بلند تر است - حاج موسی محمدی

صدای کردار از گفتار بلند تر است - حاج موسی محمدی
کاندیدای مستقل و مردمی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
سایت : www.hajmusa.ir
کانال تلگرام : http://telegram.me/hajmosa