مردی که فقر را به زانو در آورد - حاج موسی محمدی

مردی که فقر را به زانو در آورد ... حاج موسی محمدی
کاندیدای مستقل و مردمی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
سایت : www.hajmusa.ir
کانال تلگرام : http://telegram.me/hajmosa