لحظه هولناک برخورد خودروها در پیچ خطرناک / از پیکان تا کامیو

یچ خطرناک در این خیابان شهر سنندج باعث شده که هر خودرویی با عبور از آن دچار حادثه شود. شایان ذکر است علیرغم تذکرات مردم، این پیچ همچنان باعث تحمیل خسارت به خودروها می‌شود. فیلم چند برخورد آن را در ادامه می‌بینید.