خودروی پرنده فولکس واگن

365
27 بهمن 1394

شرکت خودروسازی فولکس واگن با همکاری یک شرکت چینی از طرح مفهومی خودروی پرنده ای رونمایی کرده است که مشابه آن را فقط در فیلم های علمی - تخیلی می توان دید. این خودرو با تولید نیروی ضدگرانش می تواند در ارتفاع معینی از سطح زمین پرواز کند. بنابراین، اصطکاکی میان این خودروها و سطح جاده وجود ندارد.

علمیخودروی پرنده فولکس واگنخودروی پرندهفولکس واگنشرکت خودروسازی فولکس واگنخودرو

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x