سوخت این موتور سیکلت، آب است!

404
27 بهمن 1394

یک مبتکر برزیلی موتورسیکلتی ساخته است که از آب به عنوان منبع تامین انرژی استفاده می کند. این مبتکر برزیلی می گوید: این موتور سیکلت مسافت ۵۰۰ کیلومتر را تنها با یک لیتر آب طی می کند. آب عنصر اصلی این آزمایش است. پس از الکترولیز مولکول آب توسط باتری، از تجزیه آن اتم هیدروژن بدست می آید که به عنوان منبع احتراق موتور استفاده می شود. موتورسیکلت با ترکیب باتری و سیستم احتراق هیدروژنی کار می کند.

علمیسوخت این موتور سیکلت آب استسوختموتور سیکلتسوخت آبآب به عنوان سوخت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x