دانلود فیلم اشنایی با تاریخچه ی بازی های رایانه ای

در این اموزش میخواهیم شما را با تاریخچه ی بازی های رایانه ای اشنا کنیم چون شما باید بدانید که تا کنون ما چه نسل بازی هایی داشته ایم و چه شرکت هایی در حال حاظر تولید کنندگان بزرگ بازی در دنیا هستند.شما طی این فیلم با خطراتی که دنیازی بازی سازی را تهدید میکند هم اشنا میشوید.