خاص ترین کنسرت خنده حسن ریوندی - پر هیجان و دیدنی

یکی از خنده دار ترین و پر هیجان ترین کنسرت های خنده حسن ریوندی
آیتم ها و قسمت های مختلفی در این کلیپ قرار گرفته شده است

www.hasanreyvandi.com