بلندقدترین مرد ایران

روح الله رحمتی با قد 221 سانت.سایز کفش 53.تولد 1359 وفات 1392