دختر شهید حزب الله لبنان (شیخ راغب حرب )سخنانی را خطاب به ولی‌امر مسلمین بیان کرد

سخنان دختر شهید راغب (از شهدای حزب الله) خطاب به امام خامنه ای :
[‌ترجمه سخنان دختر شهید: آقای ما! سلامی گرم از تمامی زنان و مردان و کودکان خانواده شیخ شهید (شیخ راغب حرب) و سلام بیعت کنندگان مطیع امرتان، به شما. شیخ شهیدان به امام خمینی گفته بود: «آقای من! اگر دریا را درنوردید، با شما می‌نوردیم!». و ما اکنون به شما می‌گوییم: «آقای ما! به خدا اگر دریا را درنوردی با تو می‌نوردیم».]
شهید شیخ راغب حرب از سران حزب‌الله لبنان بود که توسط رژیم اشغالگر قدس به شهادت رسید.
www.jhv.hashtbandi.ir