قابل توجه هاشمی رفسنجانی که میخواست از بیت امام استفاده عنوانی بکند

معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) : ماها هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم! خاک بر سر من که بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده‌اش را ببرم! [گریه و ابراز احساسات شدید جمعیت و شعار درود بر خمینی‌]
www.jhv.hashtbandi.ir