مستندی از دکتر نادر حافظی

به نام خدا. این یک مستند دیگر از ذدکتر نادر حافظی است که شامل بخش هایی از جمله سخنرانی، محل تدریس، کشاورزی و ... است . ایشان شخصیتی است که می گوید: بر اساس احساس وظیفه و همچنین توانایی که در خود می بینم می توانم در خدمت اقشار محروم جامعه باشم، خدمت به مردم محروم کشور به خصوص شهرستان خرم آباد و توابع آن ، خدمت به جوانان عزیز که استعدادهای نهفته در زمینه ی علمی، ورزشی، هنری و ... می باشند که با مدیریت افراد توانمند می توانیم از فسیل شدن این استعدادها جلوگیری کنیم که در خدمت کشور عزیزمان جهت خودکفایی و پیشرفت جامعه قرار بگیرند.

امیدارم مردم عزیز شهرستان خرم آباد و بخش های حومه، با تحقیق راجع به دکتر نادر حافظی ،سعی در این داشته باشند که ان شالله این دوره نماینده ای خوب و مردمی به مجلس شورای اسلامی بفرستیم که بتواند از حق این مردم دفاع کند.