انفجار در مرکز لندن رعب و وحشت مردم را برانگيخت 1

انفجار اتوبوس در ساخت فيلم «فارينر» در لندن رعب و وحشت ساکنان و گردشگران را بر انگيخت.
انفجار يک دستگاه اتوبوس که در قالب فيلمبرداري از يک فيلم سينمايي جديد بر روي پلي در مرکز لندن صورت گرفت، رعب و وحشت گردشگران و رهگذران را برانگيخت.
شماري از مردم در مرکز لندن، پايتخت انگليس، بعد از انفجار اتوبوس بر روي پل لامبث که در پي آن شعله‌هاي آتش به هوا خواست، شوکه شدند و برخي از شاهدان تصور کردند حمله‌اي تروريستي صورت گرفته است.
در ميان رعب و وحشت برخي از کاربران رسانه‌هاي اجتماعي، برخي نيز گفته‌اند پيش از آن هشدارهايي منتشر شد مبني بر اين که اين انفجار صبح يک شنبه بر روي اين پل صورت مي گيرد.
اين انفجار در روند ساخت فيلم سينمايي «فارينر» تصويربرداري شده است که پي‌يرس بروسنان و جکي چان از جمله بازيگران آن به شمار مي‌آيند.