اعتراف وافتخارجرج بوش به حرام زاده بودن خویش313 .

فیلم


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x