اولین دوره مسابقات ملی ایبریک / جزوه ایران

مراسم اهدای جوایز نفرات اول تا سوم اولین دوره مسابقات ملی ایبریک / جزوه ایران - نت پرسو حامی رسانه ای انجمن تخصصی باریستای ایران - www.netpresso.ir