آموزش سی شارپ − قسمت ۱ − محیط کنسول

در این قسمت با تاریخچه‌ی سی شارپ، مفاهیم اولیه‌ی برنامه نویسی و ایجاد خروجی در کنسول آشنا خواهید شد.
به وبسایت ما سر بزنید : KalakAmuz.ir