لحظه حیرت انگیز فرار دسته جمعی از سیل

250
17 بهمن 1394

یکی از شهروندخبرنگاران ما فیلمی از فرار دسته جمعی مردم از سیل را فرستاده است.
http://www.rasafilm.in/

فیلمسیلرسا فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x