به یاد خسرو شکیبایی عزیز - تقلید صدا در برنامه ی زنده

تقلید صدای استاد خسرو شکیبایی توسط حسن ریوندی ، در برنامه ی زنده ی شبکه ی جام جم این تقلید صدا به صورت زنده انجام شده است