اهنگ جدید مهدی گروسی بنام کوچه با موزیک استاد بابک بیات

اهنگ جدید مهدی گروسی بنام کوچه با موزیک استاد بابک بیات شعر فریدون مشیری تدوین زهرا میری
صدا پیشه مهدی گروسی