ابزار Goal Seek در اکسل

در این ویدئوی آموزشی با ابزار Goal Seek در اکسل و کاربرد آن آشنا خواهید شد. همچنین فایل اکسل پیوست کاربرد این ابزار را به کمک تابع PMT به شما نشان می دهد.