آموزش Conditional Formaiing در اکسل

ویدئو های آموزشی گروه فردانش (www.fardanesh.ir) به زبانی ساده و با استفاده از مثال های کاربردی دانش تخصصی اکسل را به شما منتقل می کنند. در این ویدئو، موضوع فرمت مشروط یا Conditional Formatting مطرح شده و با استفاده از آن می توانید گزارش های متنوعی ارائه کنید.
SHOW MORE