ابزار Data Validation در اکسل – بخش اول

احتمالا برای شما پیش آمده که در لیستی مانند پرسنل شرکت، در ستون مدرک تحصیلی برای یکی وارد شده “کارشناس”، دیگری “کارشناسی” و یکی دیگر “لیسانس” !!!

درحالیکه هر سه یک معنا دارند ولی این شکل ورود اطلاعات قابلیت ساختن گزارش های صحیح را از شما می گیرد.

این مشکل و مشکلاتی نظیر این یک راه حل ساده دارند :تعریف شرط ورود برای اطلاعات با استفاده از ابزار Data Validation