ترمودینامیک و سینتیک، دانشگاه MIT، جلسه 15

دوره آموزشی "ترمودینامیک و سینتیک" دانشگاه MIT و سایر مجموعه های آموزشی را در سایت پوناتو به آدرس www.ponato.com ببینید.

آموزشیترمودینامیکسینتیک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x