ترمودینامیک و سینتیک، دانشگاه MIT، جلسه 10

دوره آموزشی "ترمودینامیک و سینتیک" دانشگاه MIT و سایر مجموعه های آموزشی را در سایت پوناتو به آدرس www.ponato.com ببینید.