گذر یک روز زمینی از دریچه دوربین فضایی در 12 ثانیه

ویدئویی که یک ماهواره ژاپنی از کره زمین ثبت کرده است، گذر 24 ساعت در کره آبی رنگ ما را در 12 ثانیه نشان می‌دهد.

ماهواره هیماواری-8 این تصاویر را در 5 اوت 2015 (14 مرداد) ضبط کرده است.

این ماهواره با سرعتی مشابه سرعت کره زمین در مدار حرکت می‌کند و بر فراز ژاپن و استرالیا قرار دارد.

هیماواری-8 در فاصله 35.790 کیلومتری از زمین به دور سیاره زمین می‌گردد.